IT LUX Ch SKIMA del biagio

Nata il: 17-09-1999

HD.A, dentatura completa con chiusura a forbice, altezza: 37,5cm, esente da oculopatie ereditarie

Riproduttore Selezionato Enci

 

Risultati:

Campione Italiano

Campione Lussemburghese

 

Ch Jinriki Go Imabari Miyakosow Kamo No Gen Go Iyo Oomoridou Toyonori Go Mikusa Matsukazesow
Kamo No Suzuhime Go Kamo Se I Yuusow
 Yoshizumi Go Iyo Arayasow Kamui Go Amanogawasow
Terumi Go Yoshuu Nankaisow
Ch Innisfree Sara of del Biagio Ch Chito no Fuji go Saburo
Aizu No Goten Go
Hanahime Of Hokuso Takayamasco Hananishiki of Hokuso Takayamasco
Kikome Of Hokuso Takayamaso