mara shima's aka natsukashii

Date of Birth: October 16th 2012
 HD A, ED 0, full dentition with scissors bite, free of hereditary eye deseases, Enci Stud Recommended

 

 

Results:

Italian Champion

 

Benikojou Go Saitama Katou Togue No Shiro Go Soushuu Tanzawasou Touge No Kojou Go Soushuu Tanzawasou
Sumiichihime Go Shounan Sengokusou
Kurenai No Minami Go Shikoku Ichinomiyasou  Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou
Minami No Toyobenime Go Iyo Ippousou
Ch Mara Shima's Miki Musou Mara Shima's Ichi Kana Yuushi Hirose No Shougun Go Enshuu Hirosesou
Mara Shima's The Wirror Princess
Mara Shima's Stand Up and Shout  Koki's Kime Waza
Tanasea's American Pie